งานติดตั้งระบบปรับอากาศ

งานติดตั้งระบบปรับอากาศ

บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด มหาชน

งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ

งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ

บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด

งานติดตั้ง Chiller & E-Vap

งานติดตั้ง Chiller & E-Vap

บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน จำกัด

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, Clean Room

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, Clean Room

บริษัท คอมพลีท-ฟาร์มา จํากัด

New Chiller 100HP

New Chiller 100HP

บริษัท แดรี่ไทย จำกัด

งานระบบท่อลม

งานระบบท่อลม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

Return Duct

Return Duct

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม จำกัด

Assembly Hall F2

Assembly Hall F2

POWERTECH ENGINE ASSEMBLY CO.,LTD.

CHANGE  AHU

CHANGE AHU

บริษัท เอ็น.โอ.เค อุตสาหกรรม จำกัด

Install  Chiller

Install Chiller

บริษัท วาเลโอ จำกัด