งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ

งานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ

บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด

งานติดตั้งระบบแสงสว่าง

งานติดตั้งระบบแสงสว่าง

บริษัท คอมพลีทฟาร์มา จำกัด

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, Clean Room

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, Clean Room

บริษัท คอมพลีท-ฟาร์มา จํากัด

Main Power BK4

Main Power BK4

บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด