งานติดตั้งห้อง GMP สำหรับห้องเครื่องสำอาง

งานติดตั้งห้อง GMP สำหรับห้องเครื่องสำอาง

งานกั้นผนังห้องและติดตั้งประตู Speed door

งานกั้นผนังห้องและติดตั้งประตู Speed door

บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จํากัด

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, Clean Room

ติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, Clean Room

บริษัท คอมพลีท-ฟาร์มา จํากัด

ติดตั้งระบบห้อง Clean Room

ติดตั้งระบบห้อง Clean Room

บริษัท โรงน้ําตาลพิมาย จํากัด