Skip to main content

รู้หรือไม่? ความแตกต่างระหว่างห้องเย็นกับห้องแช่แข็ง

เปรียบเทียบ 3 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนการเลือกใช้งานห้องเย็นและห้องแช่แข็ง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในคลังรับฝากสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารแปรรูป ยาเวชภัณฑ์ และสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้อง ระบบห้องเย็น (Chiller Cold Rooms) และระบบห้องแช่แข็ง (Freezer Cold Rooms) ถือได้ว่าเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่จะสามารถช่วยทำให้การเก็บรักษาและคงสภาพสินค้าที่เน่าเสียง่าย รวมถึงสินค้าที่จำเป็นจะต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบห้องเย็นและระบบห้องแช่แข็งจะเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อการช่วยควบคุมอุณหภูมิเช่นเดียวกัน แต่ทว่าทั้งสองระบบนั้นก็ล้วนมีรายละเอียดปลีกย่อยในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นแล้วการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างระบบห้องเย็นและระบบห้องแช่แข็งอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้การเลือกใช้งานระบบห้องเย็นเป็นไปได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานและประเภทของสินค้ามากที่สุด

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างห้องเย็นกับห้องแช่แข็ง

1.ช่วงอุณหภูมิของห้องเย็นและห้องแช่แข็ง
โดยทั่วไปแล้ว ระบบห้องเย็นจะมีอุณหภูมิภายในห้องที่สูงกว่าระบบห้องแช่แข็ง โดยจะถูกควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 0 °C ถึง 8 °C เพื่อการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความเย็นแต่ทว่าก็ไม่เย็นมากเกินไปจนกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งช่วงอุณหภูมิดังกล่าวนั้นก็ถือได้ว่าเป็นช่วงอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเก็บรักษาของสดหรือของที่เน่าเสียง่าย อาทิ ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในส่วนของระบบห้องแช่แข็งนั้นจะถูกควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง หรือประมาณตั้งแต่ -1 °C ถึง -40 °C เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยจัดเก็บรักษาสินค้าแช่แข็งที่ดีที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว อุตสาหกรรมอาหารมักจะมีการตั้งค่าอุณหภูมิของระบบห้องแช่แข็งให้อยู่ที่ประมาณ -18 °C สำหรับการจัดเก็บอาหารแช่แข็ง ไอศกรีม เนื้อสัตว์ อาหารทะเล รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการระบบทำความเย็นที่มากกว่าระบบห้องเย็น

2.วัตถุประสงค์ในการใช้งานห้องเย็นและห้องแช่แข็ง
ระบบห้องเย็นจะเป็นห้องที่ถูกออกแบบมาเพื่อการช่วยจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่อุณหภูมิต่ำแต่ทว่าไม่ถึงอุณหภูมิเยือกแข็ง อาทิ ผัก ผลไม้สด เวชภัณฑ์ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายในร้านขายของชำ ร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง รวมถึงโรงงานแปรรูปอาหารในระหว่างรอการกระจายสินค้า อีกทั้งยังสามารถช่วยจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่ผ่านการแช่แข็งมาจากระบบห้องแช่แข็งได้เช่นกัน เพื่อการช่วยรักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ก่อนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคในขั้นตอนสุดท้าย

ในทางกลับกัน ระบบห้องแช่แข็งจะถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัทยา โกดังจัดเก็บสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เพื่อการช่วยจัดเก็บและเปลี่ยนสภาพของสินค้าปกติให้กลายมาเป็นสินค้าแช่แข็งภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยที่ไม่ทำให้ผนังเซลล์ของสินค้าเกิดการเสียหายหรือฉีกขาดเมื่อทำการละลายน้ำแข็งก่อนจะนำมาใช้งาน เพราะฉะนั้นแล้วห้องแช่แข็งจึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้จัดเก็บสินค้าที่ต้องการการจัดเก็บในระยะยาวที่อุณหภูมิที่ต่ำมาก รวมถึงสินค้าที่ต้องการควบคุมและจำกัดการเพิ่มจำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า

3.การออกแบบและการดูแลห้องเย็นและห้องแช่แข็ง
ระบบห้องเย็นจะมีความแตกต่างจากระบบห้องแช่แข็งตรงที่ การออกแบบระบบห้องเย็นนั้นจะไม่ได้มีการออกแบบระบบทำความเย็นขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษ แต่ทว่าจะมีการเลือกใช้งานระบบทำความเย็นแบบทั่วไปที่จะสามารถช่วยสร้างความเย็นที่สม่ำเสมอและเอื้อต่อการเก็บรักษาสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยที่ไม่ทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้ทำการจัดเก็บเอาไว้เกิดการถูกแช่แข็ง อีกทั้งระบบห้องเย็นยังดูแลรักษาง่ายกว่าเมื่อเทียบกับระบบห้องแช่แข็ง

แต่สำหรับระบบห้องแช่แข็งนั้นจะถูกออกแบบระบบความเย็นขึ้นมาใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด อีกทั้งยังจะต้องมีความทนทานและสามารถรักษาอุณหภูมิที่ต่ำมาก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้งานระบบห้องแช่แข็งยังจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากวิศวกรหรือทีมช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด เพื่อการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบความเย็นได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดปัญหาในการใช้งาน

สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานระบบปรับอากาศ งานระบบห้องเย็น ห้องแช่แข็ง งานระบบห้องสะอาด งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานติดตั้งห้องควบคุมความชื้น งานติดตั้งระบบดับเพลิง ติดต่อ บริษัท โค-แพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราคือสุดยอดผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการด้านระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบห้องสะอาด และระบบห้องเย็นแบบครบวงจรโดยทีมวิศวกรชั้นนำที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างยาวนาน เพื่อการบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างแท้จริง

สอบถามรายละเอียดหรือสนใจห้องเย็น (Cold Room) ติดต่อ
CO-PAC ENGINEERING

Tel : 02-9148127-8 , 081-689-0736